Akvakultur i Vesterålen

Skole, barnehage og rekruttering

AKVAKULTUR I VESTERÅLEN er et kunnskaps- og opplevelsessenter for havbruk. Vi formidler kunnskap om havbruk gjennom opplevelser og ved å la besøkende møte historien, teknologien, fisken og noen av de menneskene som arbeider i næringa. Det er gratis å besøke oss for skoler og barnehager.

 

SMART SJØMAT FOR 6. TRINN
I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland inviterer vi 6. trinn på et spennende undervisningsopplegg. SMART Sjømat handler om å finne måter å presentere sjømat på en måte som gjør det lettere for barn å spise det. Gjennom en ukes opplegg jobber barna seg fram til en løsning i grupper - fra idé til prototype. Elevene tilbringer en dag på visningsanlegget der de får lære om fiske og havbruk, fiskens biologi, får besøke et oppdrettsanlegg, og får utdelt et spesielt oppdrag som de skal jobbe med resten av uken. Dissekering av fisk, utforsking av havbruksnæringen med VR-briller, RIB-tur med omvisning på havbruksanlegg og lakselunsj med røkt laks og flatbrød er inkludert i opplegget.

 

YRKESVEILEDNING FOR 9. TRINN
Bli med på et spennende undervisningsopplegg der elevene både får besøke et oppdrettsanlegg, lærer om havbruksnæringa og får kunnskap om yrkesmuligheter i næringa. Vårt undervisningsopplegg går over en dag, og er tilpasset elever fra 9. klasse og oppover. Utforsking av havbruksnæringen med VR-briller, RIB-tur med omvisning på havbruksanlegg og lakselunsj med røkt laks og flatbrød er inkludert i opplegget.

 

PEDAGOGISK GJENNOMFØRING
Undervisningsopplegget går over en dag, med oppstart kl. 10:00 og avslutning kl. 13:00. Første halvdel av dagen tilbringer vi i vår utstilling med en reise i lakseproduksjonen gjennom VR-briller, samt omvisning i utstillingen med spesielt fokus på yrkesveiledning. Etter lunsj tar vi turen ut med RIB til et havbruksanlegg. Her får elevene komme tett på anlegget, teknologien og laksen. Opplegget er en flott måte for å oppnå dybdelæring i flere fag.

 

KOMPETANSEMÅL
Det pedagogiske tilbudet på visningssenteret er tilpasset til og forankret i LK20, og er relevante for flere av kjerneelementene i spesielt utdanningsvalg, naturfag og samfunnsfag samt de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Disse kjerneelementer er relevante for undervisningstilbudet;

 

VIDEREGÅENDE SKOLE

Vi har også ulike undervisningsopplegg tilpasset videregående skole, med mål om å vide frem alle ulike yrkesretninger i havbruksnæringen. Eksempelvis spesialtilpassede opplegg innen biologi, IT, salg og markedsføring, innovasjon og entreprenørskap, elektro og automasjon m.m. Ta kontakt for mer informasjon og for å avtale nærmere.

 

UNIVERSITET OG HØGSKOLE

Vi syr sammen tilpassede besøksopplegg for studenter fra universiteter og høgskoler fra hele landet. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Kontakt

Marielle Tryggheim
Fagleder skole og rekruttering
E-post marielle.tryggheim@nordlaks.no
Tel. 979 56 781