VIKTIG INFORMASJON OM KORONA / IMPORTANT INFORMATION ABOUT COVID-19
Akvakultur i Vesterålen

Viktig informasjon om Korona:

Vi ber turister i Norge bidra til å unngå smittespredning av Covid-19:

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. Ved besøk hos oss er det viktig at du overholder alle nasjonale smittevernråd, og ikke kommer på besøk om du viser noen tegn til luftveisinfeksjon.

NB! Om du har booket billett hos oss og føler deg syk må du gi oss beskjed slik at vi kan kansellere eller ombooke besøket ditt. Vi overholder alle smittevernråd fra myndighetene og har gode muligheter for avstand, håndvask og desinfeksjon.

Oppdatert informasjon og råd om tiltak ved reiser finner du på  Folkehelseinstituttet  og på  Helse Norges nettsider .

 

Travel advice and rules for entry into Norway, summer 2020

Here you will find information on travel advice and rules for entry, including from which countries and areas persons can enter Norway without having to enter quarantine:

• Information on travel from the Ministry of Foreign Affairs: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163
 
• Entry: Advice for infection control with an overview of areas with and without entry quarantine:  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-generaladvice/travel-advice-COVID19/  
 
• Quarantine rules:  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-generaladvice/social-distance-quarantine-and-isolation/ 
 
• Information for the general population on the situation in Norway:  https://helsenorge.no/coronavirus