VIKTIG INFORMASJON OM KORONA / IMPORTANT INFORMATION ABOUT COVID-19
Akvakultur i Vesterålen

Viktig informasjon om Korona:

Vi ber turister i Norge bidra til å unngå smittespredning av Covid-19:

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. Ved besøk hos oss er det viktig at du overholder alle nasjonale smittevernråd, og ikke kommer på besøk om du viser noen tegn til luftveisinfeksjon.

NB! Om du har booket billett hos oss og føler deg syk må du gi oss beskjed slik at vi kan kansellere eller ombooke besøket ditt. Vi overholder alle smittevernråd fra myndighetene og har gode muligheter for avstand, håndvask og desinfeksjon.

Oppdatert informasjon og råd om tiltak ved reiser finner du på  Folkehelseinstituttet  og på  Helse Norges nettsider .

 

Travel advice and rules for entry into Norway, summer 2021

Here you will find up to date travel advice and rules for entry and travel in Norway:

• Information on travel from the Ministry of Foreign Affairs: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163
 
• Information on travel from the Norwegian Institute of Public Health: https://www.fhi.no/en/
 
• Information for the general population on the situation in Norway:  https://helsenorge.no/coronavirus