Akvakultur i Vesterålen

Akvakultur i Vesterålen ligger i Blokken. Blokken er en bygd i Sortland kommune med en lang og spennende historie.

I Blokken er det gjort arkeologiske funn som forteller oss at her har det bodd folk helt tilbake til steinalderen.  Det er ikke så rart at folk valgte Blokken som boplass, området er godt skjermet for vær og vind og har veldig gode forhold for fiske og fangst. I Blokken er det også funnet tufter som viser sjøsamisk bosetting. Funnene etter samisk bosetting kan tyde på at dette har vært et av de samiske kjerneområdene i Vesterålen. 

I nyere tid har Blokken vært et viktig knutepunkt for handel og industri. Smia som trønderen Nils Pedersen startet i 1890-årene ble etter hvert til ”Blokken skipsverft og mekaniske verksted”. ”Verftet” er ennå i dag en av hjørnesteinsbedriftene i bygda, og drives av 5. generasjon.


Foto: Bilde utlånt av Bjørn Glad

Rundt 1900 startet Erling Glad opp et lite vareutsalg i ei tømmerhytte nede i havna. Etter hvert ble det bygd butikk, og i 1908 ble firmaet ”Carl Georg Glad ”stiftet. De skiftet etter hvert navn til ”Carl Glads sønner” og bygde seg opp til å bli en av regionens største fiskeri- og handelsbedrifter. I 1953 ble det bygd ny butikk og denne kalles i dag ”Gammelbutikken”. AIV har resepsjon, garderober og kontorer i bygget.


Foto: Carl Glads Sønners kaianlegg ca. 1939. Bilde utlånt av Bjørn Glad

Gladbrygga, også kalt Rødbrygga, er ei flott gammel brygge. Den ligger på Gårdsøya som bindes til fastlandet med en molo. Brygga har navnet sitt etter de første eierne, firmaet Carl Glads sønner. Vi vet ikke nøyaktig hvilket år den ble bygd, men deler av den er bygd på 1920tallet for så å bli påbygd i 1930-40 årene.

I Gladbrygga har det vært stor aktivitet med båter, damskipkai, ekspedisjon, varelager og nothus. Hit kom lokalbåten fra Sortland med varer, post og folk. Opprinnelig sto det også en stor nothjell ved brygga. Akvakultur i Vesterålen kjøpte Gladbrygga hos Blokken Skipsverft i 2009.

Blokken er kjent for oppdrett av Ishavsrøye. I 1982, som en pionerbedrift, startet Sjøblink Blokken, som først i landet, med oppdrett av ishavsrøye. I 2013 gikk Sjøblink Blokken konkurs, men ”Ishavsrøye Vesterålen”, som er en geografisk beskyttet betegnelse og det eneste matmerket i Vesterålen, produseres i dag av Sigerfjord Fisk.