Akvakultur i Vesterålen
Besøk et moderne oppdrettsanlegg, møt de som jobber med fisken og få omvisning i våre flotte utstillinger.

VELKOMMEN

Akvakultur i Vesterålen er et opplevelsessenter for norsk havbruk, der du kan få et unikt innblikk i produksjon av laks og ørret i en av Norges vakreste regioner.

Hos oss får du dra ut med båt for besøke et ekte oppdrettsanlegg med laks og ørret, møte de som jobber med fisken og du får omvisning i våre flotte utstillinger som viser oppdrettsnæringens historie fra pionertiden på 50-tallet frem til dagens høyteknologiske drift. Besøket avsluttes med en deilig smak av røkt laks eller ørret fra vår egen produksjon.

ROMSLIG
Ei merd er så stor at et Boeing 737 får plass inni! Ca. 50 m bred og 20 - 40 m dyp.
METTER
Hver dag spises det 14 millioner måltider med norsk laks rundt om i verden.
EFFEKTIV
1,15 kg fôr gir 1 kg laks. Laks utnytter fôret dobbelt så effektivt som gris og fjørfe.
VEKST
Havbruk i Norge skapte 9 621 årsverk i 2013. I tillegg ga innkjøp hos andre 23 600 årsverk.
VANN
Oppdrettsanlegg er ofte 6 - 10 merder med 3 – 4000 tonn fisk. 2,5 % fisk / 97,5% vann.
#AKVAKULTURIVESTERALEN
21
Idag har vi hatt visning på fabrikken på Nordlaks. Vg1 Restaurant og matfag på Melbu er på fabrikkbesøk for å lære mer om kvalitet, hygiene, sporbarhet og mattrygghet. Spennende og ikke minst viktig! Takk for besøket! #nordlaks #akvakulturivesteralen #lakserviktigfornorge #settsjøbein #vilbli #salmon
23
Idag har vi hatt besøk av 6.- og 7.-klassingene fra Strand skole. De var ivrige og kunnskapshungrige, og også veldig kreative. Magnetfiskene våre skriver "NORDLAKS" - fint, ikke sant? #akvakultur #akvakulturivesterålen #akvakulturivesteralen #settsjøbein #nordlaks #visningssenter #rekruttering #lakserviktigfornorge #norwegiansalmon
18
Framtidens havbruksarbeidere i Blokken👏🏻👏🏻👏🏻 #marinungdomscamp #nordlaks #aiv #lakserviktigfornorge
17
Vi deltar i dag på Vesterålskonferansen, og tema er tenk samarbeid
30
3
Idag har vi hatt besøk av de største barna i Solheim barnehage. Her forteller Lasse om livet i havet 🐟🐟 #akvakulturivesterålen #akvakultur #settsjøbein #aquaculture
23
Skole- og barnehagesesongen er i gang her på AIV, og idag er det 9.-klasse ved Holmstad skole som skal lære masse nytt og spennende om havbruk 🌞🐟 #akvakultur #akvakulturivesterålen #akvakulturivesteralen #visningsanlegg #rekrutteringtilhavbruk #havbruk #seafood #norsksjømat
16
2
Idag har vi Rådgivercamp i Lofoten, med rådgivere fra grunnskole og videregående skole i Lofoten. Vi har vært på Skrova hos Ellingsen Seafood og nå har vi tatt RIB inn til Nordlaks' lokalitet på Raven. #nordlaks #ellingsenseafood #akvakultur #risvær #rådgivercamp #raven #riblofoten #rib
24
1
Lasse feirer en vel gjennomført sommersesong med et bad! Det var ikke kaldt 😉 Takk for besøket i sommer alle sammen!